ösd sınavları

ÖSD Nedir?
ÖSD Sınavları
ÖSD Sertifikası’nın Avantajları...

"ÖSD" Hakkında bilinmesi gereken bir çok konuya bu sayfa içinde ulaşabileceksiniz...

"ÖSD" Sınav Takvimi İçin...
ösd sınavları
ösd sınavları
ANKA Almanca Yabancı Dil Kursu | ÖSD Hakkında Her şey
"ÖSD" HAKKINDA
HER ŞEY

"ösd" hakkında

ANKA Almanca Dil Kursları
Avusturya ÖSD Kurumu’nun lisanslı sınav merkezidir.
Kurumumuz Değerlendirici ve Sınav Yetkilisi lisanslarına da sahiptir.

Güncel sınav tarihlerini görmek için "Sınav Takvimine Gidiniz

ÖSD Nedir?

ÖSD tüm dünyada geçerli Almanca Dil Sertifikasıdır.
ÖSD, dil eğitiminden bağımsız, merkezi bir sınav sistemidir. Sınavları bu sisteme göre standartlaştırılmış olup, tek tip ölçütlere göre uygulanıp değerlendirilmektedir. Bu sınavlar hem “Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)”, yani Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır. ÖSD sınavları uluslararası standartlara uygundur ve uluslararası düzeyde Almanca dil yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilmektedir.
ÖSD kısaltmasının açılımı bir yandan “Avusturya dili diploması Almanca”, diğer yandan “Avusturya, İsviçre, Almanya” anlamına gelmektedir.
ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Almanca konuşulan Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin standart varyantları eşdeğer olarak kabul edilir ve sınavlarda dikkate alınır. Örneğin, okuma ve dinleme görevlerindeki metinler, ilgili üç Almanca konuşulan ülkeden gelen görevlere dayanmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır.
ÖSD, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'nin (A1–C2) 6 seviyesinde 16 farklı sınav sunmaktadır. Her yıl 100.000'den fazla aday, dünya çapında yaklaşık 400 lisanslı sınav merkezinden birinde ÖSD sınavına girmektedir.
Sınavlar, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) seviyeleri ile uyumludur.

ÖSD Sertifikası’nın Avantajları

ÖSD, Almanca dil becerilerinin standartlaştırılmış ispatı olarak, sınavı başarı ile geçenlere çok sayıda avantaj sağlamaktadır.

Almanya’daki avantajları

Dil becerilerinin ispatı olarak:
ÖSD Dil Sertifikaları Almanya’da bütün kurumlarda geçerlidir;
Üniversite kayıtları, ön kabulleri;
Yabancılar dairesi oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi, vatandaşlık;
Konsolosluklarda aile birleşimi, öğrenci, Almanca kursu ve çalışma vizesi için.

Avusturya’daki avantajları

Dil becerilerinin ispatı olarak:
Oturma izninin alınması için (A1 seviyesi, "Ehegattennachzug" ya da "Familienzusammenführung" olan Aile Birleşimi);
Entegrasyon Antlaşması’nın yerine getirilmesi için (A2 ya da B1 seviyesi), Avusturya vatandaşlığının edinilmesi için (B1 seviyesi);
Avusturya İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda (AMS) ve diğer meslek odaklı kurumlarda bir ek kalifikasyonu olarak;
Almanca dil becerilerinin tanınmış ispatı olarak Avusturya'daki üniversitelere kabul sürecinde (bu, üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir: B2, C1 seviyesi).

Dünya çapındaki avantajları

İlgili ülkeye özgü çeşitli denklikler ve tek tek tanınmalar;
Almanya’da "Ehegattennachzug” ya da "Familienzusammenführung” olan Aile Birleşimi (A1 seviyesi).

ÖSD Sertifikaları’nın Almanca konuşulan ülkelerdeki üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen denklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.osd.at sayfasını ziyaret ederek anerkennungen (denklikler) başlığı altında öğrenebilirsiniz.

"ÖSD" Sınav Seviyeleri
ÖSD Zertifikat A1 sınavı için adayların günlük yaşamlarının basit durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeleri gerekmektedir. ÖSD Zertifikat A1 , 14 yaş ve üstü öğrencilere yöneliktir ve alışılmış konu ve etkinliklerle rutin durumlarda dil yeterliliğini onaylar.
ÖSD Zertifikat A1 sınavı iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak okuma ve dinleme alma becerilerine odaklanır.
ÖSD Sertifikası A2 sınavına girenler, günlük ve profesyonel yaşamın basit, rutin durumlarında başlangıç ​​düzeyinde iletişim kurabilmelidir. 14 yaşından itibaren Almanca öğrenenler için bu test, tanıdık konular ve etkinliklerle rutin durumlarda dil yeterliliğinin kanıtını sağlar.
ÖSD Sertifikası A2  sınavı , okuma ve dinlemenin alıcı becerilerine odaklanan Yazılı sınav (okuma, dinleme, yazma) ve Sözlü sınav (konuşma) olmak üzere iki modülden oluşur .
ÖSD Sertifikası B1 sınavı, tanıdık konular ve kişisel ilgi alanlarıyla ilgilenen günlük ve profesyonel durumlarda dili bağımsız olarak kullanma becerisini test eder.
Bu sınavın 16 yaş ve üzeri öğrencilere ve 12 yaş ve üzeri gençlere yönelik bir versiyonu sunulmaktadır.
Sınav, okuma , dinleme , yazma ve konuşma modüllerinin birbirinden bağımsız olarak farklı zamanlarda tamamlanabildiği dört modülden oluşmaktadır.
B1 sertifikası sınavı , ÖSD, Goethe-Institut (GI) ve Freiburg/İsviçre Üniversitesi'ndeki Öğrenim ve Araştırma Merkezi'nin ortak bir ürünüdür ve hem ÖSD hem de Goethe-Institut tarafından dünya çapında sunulmaktadır..
ÖSD Zertifikat B2 sınavı için katılımcıların geniş bir konu yelpazesinde kendilerini açık ve detaylı bir şekilde ifade edebilmeleri ve anadili İngilizce olan kişilerle spontane ve akıcı bir şekilde normal bir konuşma yapabilmeleri gerekmektedir.
Bu testle, Almanca öğrenenler, özel alanın ötesine geçen (yarı) kamusal ve bazen de profesyonel alana giden iletişim durumlarında dil becerilerini gösterirler. Kendi uzmanlık alanlarında, uzmanlık konularındaki metinleri zaten anlayabilirler.
Bu sınav 16 yaş ve üzeri öğrencilere yöneliktir; 14 yaş ve üzeri sınav katılımcıları için bir gençlik versiyonu mevcuttur.
ÖSD sertifikası B2 sınavı, Yazılı sınav (okuma, dinleme, yazma) ve Sözlü sınav (konuşma) olmak üzere iki modülden oluşur.
ÖSD sertifikası C1 sınavı için katılımcılar, daha karmaşık bağlamlar da dahil olmak üzere, sosyal ve profesyonel yaşamın çeşitli durumlarında iletişim kurabilmelidir. Bu test, zaten yüksek derecede doğruluk ve duruma özel uygunluk ile karakterize edilen dil yeterliliğinin kanıtını temsil eder.
ÖSD sertifikası C1 sınavı, özellikle Almanca konuşulan bir üniversitede okumak isteyen Almanca öğrenenlere yöneliktir. 16 yaş ve üzeri öğrencilere ve 14 yaş ve üzeri gençlere yönelik versiyonu ile sunulmaktadır.
Sınav ÖSD sertifikası C1 yazılı sınav (okuma, dinleme, yazma) ve sözlü sınav (konuşma) olmak üzere iki modülden oluşur .
ÖSD Sertifikası C2 sınavı için katılımcılar, daha karmaşık bağlamlar da dahil olmak üzere, sosyal ve profesyonel yaşamda çok çeşitli durumlarda iletişim kurabilmelidir. Bu testle, Almanca öğrenenler, çok yüksek derecede doğruluk ve duruma özel uygunluk ile karakterize edilen genel dil ve teknik dil yeterliliğini gösterirler.
Sınav 16 yaş ve üstü öğrencilere sunulmaktadır.
ÖSD Sertifikası C2 sınavı, okuma , dinleme , yazma ve konuşma sınav modüllerinin birbirinden bağımsız olarak farklı zamanlarda tamamlanabildiği dört modülden oluşmaktadır.
"ÖSD" Sertifikaları ve sınavları hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.osd.at sayfasını ziyaret ederek adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncel sınav tarihlerini görmek için sınav takvimine gidiniz